Formeform Beslenme ve Diyet Danışmanlığı

Gizlilik Politikası

Bu gizlilik ilkeleri Formeform Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi Kütahya nin gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır.

Aşağıdaki maddeler www.formeform.com web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir. IP adresinizi sunucularımızdaki sorunların Giderilmesi ve internet sitemizi yönetmek için kullanacağız.
Sitemizde Üyelik sistemi ve herhangi bir Kredi kartı yada Online ödeme işlemleri yapılmamakta ve bulunmamaktadır.

Google Analytics:

Demografi (tarayıcı dili, ülke, şehir);
Sistem bilgisi (tarayıcı, işletim sistemi, servis sağlayıcı);
Mobil (İşletim sistemi, servis sağlayıcı, ekran çözünürlüğü);
Site davranışı (hangi kullanıcıların ziyaret ettiği, ziyaret süresi);
Ortaklarımızın uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki bağlantıları ziyaret edin:
- https://www.google.com/policies/privacy/partners/

 

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınıza tarayıcınızı benzersiz bir şekilde tanımlayan çerezleri gönderebiliriz. Kullanıcı tercihlerini saklayarak ve kullanım bilgilerini izleyerek hizmetimizin kalitesini artırmak için çerezleri kullanırız. Çoğu tarayıcı, çerezleri devre dışı bırakmanıza veya tarayıcınızı, bilgisayarınıza çerez gönderilirken sizi uyaracak şekilde ayarlamanıza izin verir.

Pixabay License
Sitemizde kullanılan resimler Pixabay' dan alınmış olup tüm lisans ve kullanım hakları Pixabay politikasına göre kullanılmaktadır.
Ticari kullanım için ücretsizdir
Kullanım izni bulunulmasına gerek yoktur.

Bize ulaşın

Bu Gizlilik Politikası, bu sitenin uygulamaları veya Uygulamalarımızla olan ilişkileriniz hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişim kurun:
info@formeform.com.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

1.Amaç ve talimatlar ile sınırlılık

Sözleşme kapsamında taraflar, süreçlere bağlı olarak ‘’veri sorumlusu’’ veya ‘’veri işleyen’’ konumunda olabileceklerdir. Taraflardan birinin, diğer taraf adına Kişisel Veri işlediği durumlarda ilgili taraf 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’)kapsamında ‘’veri işleyen ‘’olarak kabul edilecektir. Bu durumda, bahsi geçen taraf, Kişisel Verileri münhasıran karşı tarafın talimatları doğrultusunda işlemekte yükümlü olup, talimatların dışında ve /veya kendi adına herhangi bir şekilde veri işleme faaliyeti gerçekleştiremez.

Veri sorumlusu ile veri işleyen ve/veya Kişisel Verileri üçüncü bir kişiye aktaran taraf, ilgili veri sahiplerinden Kanun kapsamında gerekli açık ve aydınlatılmış rızanın alındığını ve bu kapsamda ilgili veri sahiplerine Kanun ‘un 10. Maddesi kapsamında gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı taahhüt eder.

Kişisel Veriler, verilerin aktarıldığı tarafça münhasıran verilerin kendisine aktarılması amacı ile sınırlı olarak işlenebilir. Kişisel Verilerin anılan kapsamın dışına herhangi bir şekilde işlenmesi, verileri aktaran tarafın konuya ilişkin yazılı iznine tabidir.

Kişisel Verilerin saklanması ve işlenmesi hususlarında üçüncü taraf hizmetlerinin kullanılması ve bu doğrultuda Kişisel Verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarımının söz konusu olması halinde, Kişisel Verilerin aktaran tarafın onayı doğrultusunda ilgili üçüncü taraflar Kanun ve yürürlükteki sair mevzuata uygunluğun sağlanması amacıyla gerekli sözleşmeler akdedilecektir.

Sözleşme süresi içerisinde aktarılan Kişisel Veriler ilgili veri sahibi ile ayrıca bir yasal/akdi ilişki tesis edilmediği sürece, taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin sona ermesi ile birlikte ilgili mevzuata uygun olarak silinecek veya yok edilecektir. Taraflar her birinin, Kişisel Verilerin saklanmasına ilişkin yasal bir zorunluluğunun bulunması halinde Kişisel Veriyi saklamakla yükümlü olan taraf, Kişisel Verileri ilgili mevzuat kapsamında gereken süre ve amaçla sınırlı olarak saklayabilir.

2.Veri güvenliği

Taraflar, gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca Kişisel Verilere yetkisiz bir şekilde erişilmesini, işlenmesini ve Kişisel Verilerin kendisine aktarımı amacı dışında kullanılmasını engellemek üzere mevzuatta öngörülen önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede, taraflardan her biri, Kanun, ilgili mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen tüm yükümlülükleri tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini, aksi takdirde oluşacak ve/veya oluşabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Bu hususta doğabilecek her türlü uyuşmazlık taraflar arasında müzakere yoluyla çözülmeye çalışacak; bunun mümkün olamaması halinde, münhasıran İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İşbu ek Sözleşme Türk hukukuna tabidir.

Kişisel Verilerin, işbu Sözleşme’nin 1.1.hükmü uyarınca üçüncü bir tarafa aktarımının güvenli bir şekilde sağlanmasından sorumludur.

3.Mevzuat değişikliklerinin uygulanması

Bahsi geçen düzenlemeler kapsamında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik veya güncelleme nedeniyle tarafların Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin süreçlerinde bir değişiklik yapılmasının gerekmesi halinde, ilgili taraf söz konusu değişikliği en geç ilgili yeni /güncel düzenleme yürürlüğe girmeden evvel tamamlamakla yükümlüdür.

 

İlgili mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklerin işbu Sözleşme’nin tadilini gerektirmesi halinde, taraflar söz konusu değişikliklerin en kısa sürede yapılabilmesi için makul çabayı gösterdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bununla birlikte, değişiklik yapılması gereken Sözleşme hükmü, taraflarca bu hususta ilgili mevzuatta uygun görülen azami süre içerisinde bir aksiyon alınmamış olsa dahi, yeni/güncel yasal düzenlemenin yürürlük tarihi itibariyle yeni /güncel mevzuata uygun şekilde uygulanacaktır.Bu belge en son 09 Aralık 2018 tarihinde güncellenmiştir.

Kurumsal
64x64

Hakkımızda

Devamı...
64x64

Basında Biz

Devamı...
64x64

Gizlilik Politikası

Devamı...

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • Formeform Ekibi
  • Diyet Merkezimiz
  • Açılış Resimleri

Videolar